badania

jak się patrzy

Radar Opinii

Sondaż Telefoniczny

Codzienne badanie telefoniczne realizowane w znanej formule Catibus na populacji generalnej. Próba w Radarze Opinii ogólnopolska i reprezentatywna, może być również kumulowana z wielu fal pomiaru, co daje możliwość rekrutowania osób o cechach rzadkich, niepospolitych.

Jeśli chciałbyś zrealizować z dnia na dzień sondaż na próbie reprezentatywnej dorosłych Polaków

Jeśli potrzebujesz prostego badania, które zmierzy zasięg interesującego Cię zjawiska a także pozwoli poznać strukturę Twojej grupy celowej

Jeśli chciałbyś poznać opinie osób o cechach rzadko spotykanych, unikalnych bez konieczności wydawania na ten cel dużych budżetów

Jeśli ważna jest dla Ciebie szczegółowo rozpisana stratyfikacja badanej próby

Jeśli nie masz potrzeby prezentowania badanym wizualnych materiałów wspomagających

Jeśli interesuje Cię gwarancja starannie zrealizowanej próby losowej dla całej populacji Polski 15+

Powyższe cechy wskazują, że Radar Opinii to produkt, który powinieneś wybrać

Doradzimy jak optymalnie zaplanować Twój moduł badawczy w ramach Radaru Opinii, skonsultujemy lub przygotujemy dla Ciebie kwestionariusz badawczy, dostarczymy wyniki w ciągu kilku dni.

Radar Opinii – założenia metodologiczne

pomiar na populacji generalnej, próba ogólnopolska reprezentatywna dla osób w wieku 15+

na poziomie realizacyjnym losowa próba telefonów komórkowych (z kontrolą prefixów operatorskich)

pomiar wykonywany w dni powszednie; wielkość próby dziennej N=800

długość kwestionariusza około 8 minut (możliwość zadania około 10-15 pytań)

możliwa wielowymiarowa kontrola próby (stratyfikacja obejmuje krzyżowe kwoty na płeć, wiek, wykształcenie, klasę wielkości i województwo)

możliwość realizacji pojedynczych modułów badawczych punktowo lub prowadzenie pomiaru stałego, długoterminowego

rekomendujemy i stosujemy po-realizacyjne ważenie danych dla uzyskania wyników w pełni reprezentatywnych

wyniki standardowo dostarczamy w postaci bazy danych oraz zestawień tabelarycznych