badania

jak się patrzy

Sonar Opinii

Sondaż Internetowy

Realizowany cyklicznie, rodzaj badania Cawibus na próbie reprezentatywnej internautów, pozwala dotrzeć do najwęższych grup celowych.

Jeśli potrzebujesz szybko, w ciągu kilku dni zebrać opinie reprezentatywnej próby dorosłych Polaków

Jeśli zależy Ci na zaprezentowaniu badanym zdjęć, filmów lub innych materiałów graficznych

Jeśli pytania, które chciałbyś zadać są dosyć złożone, na przykład zawierają długie listy badanych marek, listy stwierdzeń, które trzeba mozolnie uszeregować albo oceniać na skalach

Jeśli chciałbyś łatwo dotrzeć to wąskich grup celowych takich jak matki dzieci w wieku szkolnym, konsumenci konkretnej kategorii produktów lub posiadacze samochodu danej klasy

Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem i zależy Ci na niskich kosztach realizacji

We wszystkich tych sytuacjach Sonar Opinii będzie idealnym rozwiązaniem dla Ciebie

Doradzimy jak optymalnie zaplanować Twój moduł badawczy w ramach Sonaru Opinii, przygotujemy wspólnie z Tobą kwestionariusz badawczy, zaproponujemy atrakcyjny czas realizacji.

Sonar Opinii – założenia metodologiczne

realizacja na Bo-Panelu Opinii – naszym własnym panelu badawczym liczącym ponad 65 tysięcy respondentów

tryb cotygodniowy, czas realizacji pełnej próby 3 dni

wielkość próby N=800

czas pojedynczego modułu – do 10 min (około 20 pytań)

dobór respondenta: próba ogólnopolska reprezentatywna dla internautów w wieku 18-60 lat

kontrola próby pod względem płci, wieku, wykształcenia i lokalizacji respondentów

rekomendujemy i stosujemy po-realizacyjne ważenie danych dla uzyskania wyników w pełni reprezentatywnych

wyniki standardowo dostarczamy w postaci bazy danych oraz zestawień tabelarycznych