Standardy

rozmowa

Jesteśmy w stanie zrealizować nawet 1000 wywiadów telefonicznych dziennie, a także ponad 1000 wywiadów Internetowych (przy użyciu własnego panelu badawczego lub przy prowadzeniu kampanii w otwartym Internecie). Jednak zawsze staramy się zwracać uwagę naszym klientom że w badaniach ilościowych istotna jest nie tylko wielkość próby ale przede wszystkim profesjonalne przygotowanie próby badawczej i właściwe zarządzanie stratyfikacją badania Standard realizacji i wysoka jakość w tym zakresie jest dla nas priorytetem.

Wszyscy ankieterzy Opinia24 na początku odbywają szkolenie ogólne przygotowujące ich do pracy w charakterze ankietera, zapoznając się ze specyfiką zbierania danych podczas wywiadów telefonicznych. Oprócz szkolenia ogólnego każdy nowy projekt badawczy poprzedzony jest szkoleniem szczegółowym, na którym przedstawiane są cele projektu, omawiany jest kwestionariusz i inne elementy metodologii. Praca ankieterów odbywa się pod nadzorem superwizorów monitorujących przebieg wywiadów.

W przypadku rekrutacji respondentów do paneli internetowego każdy potencjalny uczestnik przechodzi przez kilka etapów rekrutacyjno – weryfikacyjnych, dzięki którym mamy pewność co do charakterystyk demograficznych wszystkich panelistów (w szczególności unikamy tzw. martwych dusz). Dodatkowo w ankietach prowadzonych techniką CAWI kontrolujemy czy udzielone odpowiedzi są spójne oraz kontrolujemy czas wypełnienia poszczególnych ankiet.


Zarządzanie jakością (organizacje branżowe i certyfikaty jakości)

Każdy prowadzony projekt jest poddany kontroli od strony jakości prowadzonych rozmów (zarówno w trakcie realizacji jak i po przeprowadzeniu wywiadu), spójności wpisywanych danych oraz efektywności kampanii.

Opinia24 działa w zgodzie z zasadami zawartymi w Kodeksie ESOMAR (stworzonym z inicjatywy OFBOR) oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w zaleceniach dotyczących m.in. badań telefonicznych, badań realizowanych na telefonach komórkowych, badań z osobami niepełnoletnimi, etc. Obecnie podejmujemy działania które pozwolą zweryfikować jakość naszej pracy przez niezależnych audytorów i uzyskać oficjalne certyfikaty jakości organizacji branżowych.

Naszą kadrę tworzą osoby, którym bardzo dobrze znane są zasady zawarte w Kodeksie Honorowym Badacza a także standardy jakie należy spełnić chcąc spełnić wymogi PKJPA (Programu Kontroli Jakości Ankieterów) oraz PKJBI (Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji). W naszej codziennej współpracy z klientami, ankieterami oraz respondentami dbamy o zachowanie najwyższych standardów i od samego początku wprowadzamy sprawdzone zasady postępowania.

ESOMAR – pracujemy zgodnie z tym standardem
Esomar Logo

PKJPA, PKJBI – jesteśmy w trakcie uzyskiwania certyfikacji

PTBRiO – członkostwo
PTBRiO Logo


Firmy współpracujące

Kantar Polska Logo GfK Logo Alior Logo Logiczna alternatywa Logo CCIG Logo APS Logo Datapolis Logo Passus Logo 4P Research Mix Logo Realizacja Logo Makro Logo Dentsu Aegis Network Logo Śnieżka Logo Urząd Miasta Łodzi Logo Play Logo Getin Noble Logo IQS Logo