badania

jak się patrzy

Dobór próby

Kluczową kwestią wpływającą na efekt końcowy badania jest odpowiednie dobranie respondentów. Równie istotne jak to czy zdecydujemy się na próbę losową czy celową jest chociażby wybór proporcji prefiksów numerów telefonów, na które dzwonimy w badaniach telefonicznych czy też jaką ustawimy karencję dla badań na naszym panelu internautów.

Oprócz tego, że doradzamy odpowiednie podejście do rekrutacji korzystamy z wielu źródeł i kanałów dotarcia, do odpowiednich grup respondentów.

To tylko przykład decyzji jakie podejmujemy na co dzień uruchamiając kolejne badania. Mając doświadczenie w tysiącach zrealizowanych projektów wiemy na co uważać, wiemy które elementy decydują o powodzeniu realizacji. Rozmawiamy o tym z naszymi klientami, doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniego podejścia do losowania próby.

Świadomie zarządzamy bazami danych dbając szczególnie o zachowanie najwyższych standardów jakości w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Jednym z cenniejszych zasobów jakim dysponujemy jest nasz panel internautów ze strukturą zbliżoną do struktury Polaków. Współpracujemy też ze sprawdzonymi i certyfikowanymi pod względem RODO dostawcami bazodanowymi, dzięki którym jesteśmy w stanie zrealizować badania na wąskich profilowanych próbach.