badania

jak się patrzy

Przetwarzanie danych

Odpowiednie przygotowanie narzędzi i efektywna realizacja są podstawą do osiągniecia celu badawczego. Jednak to co istotne, a często kluczowe dzieje się na etapie post-realizacyjnym. Zbiór danych przygotowany starannie, w pełni opisany i czytelny, posiadający odpowiednią strukturę jest standardowym produktem każdego badania w Opinii24.

Dbamy o wysoką standaryzację sposobu przygotowania danych. Jednocześnie potrafimy dopasować się do niestandardowych potrzeb i formatów.

Nasi analitycy przygotowując finalne wyniki postępują zgodnie z wewnętrzną metodologią działania w zakresie przetwarzania danych. Są to między innymi takie czynności jak wprowadzenie odpowiednich etykiet danych, weryfikacja logiki struktury zmiennych i jej zgodności z założeniami kwestionariusza czy kontrola istotnych odchyleń na zmiennych systemowych.

Już na etapie oferty przedstawiamy możliwość zamówienia danych w postaci:

  • Surowego zbioru SPSS
  • Danych tabelarycznych w programie MS Excel
  • Prezentacji MS Powerpoint z najważniejszymi wnioskami
  • Danych prezentowanych w przeglądarce online

 

Kierujemy się ściśle określonymi i dobrze przemyślanymi procedurami wewnętrznymi, a jednocześnie pozostajemy otwarci na potrzeby naszych klientów. Mając dedykowany dział przetwarzania danych jesteśmy elastyczni w zakresie ich spełniania.