badania

jak się patrzy

Techniki mieszane

Badania typu Mixed Mode, łączące wiele sposobów pozyskiwania opinii, pozwalają na wykorzystanie unikalnych cech różnych metod w ramach jednego przedsięwzięcia.

W naszym portfolio coraz większy udział stanowią projekty wielowymiarowe, w których nie można ograniczyć się tylko do jednej techniki.

Najczęściej stosowany mix badań internetowych i telefonicznych często pozwala zoptymalizować koszty projektu. Jednocześnie zyskujemy możliwość udostępniania materiałów graficznych czy multimediów podczas jednej rozmowy telefonicznej.

W naszej ofercie znajdują się takie rozwiązania jak Voicebot, Chatbot czy IVR.

Coraz częstszym podejściem jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przy realizacji lub wspomaganiu zbierania danych. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniach pozwala optymalizować proces przy zachowaniu wysokiej jakości i standaryzacji kwestionariusza.

Przyzwyczailiśmy naszych partnerów do tego, że wychodzimy poza ramy zapytań, które otrzymujemy oferując alternatywne rozwiązania.