Nasze specjalizacje

Naszą ambicją jest oferowanie wysokiej jakości produktu badawczego ułatwiającego docelowym klientom podejmowanie kluczowych decyzji dla ich działalności.

oferta

Swoim klientom pomagamy w projektowaniu schematów badawczych, tworzeniu kwestionariuszy i przekładaniu ich na język skryptów CATI i CAWI. Rekomendujemy dobór prób badawczych, tworzymy stratyfikacje i przygotowujemy procedury ważenia, a także zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie zaawansowanego przetwarzania danych.

Ofertą dodatkową jest wsparcie z zakresu doradztwa a także obsługi bieżącej działalności poprzez kampanie infolinii.


Wsparcie procesu badawczego

Rozpoznanie potrzeb klientów a następnie przełożenie ich na odpowiednio skrojoną usługę badawczą jest kluczowym czynnikiem dla uzyskania satysfakcjonujących rezultatów i osiągnięcia odpowiedzi na kluczowe pytania. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu potrafimy odpowiadać na pytania poprzez odpowiednie ich zadawanie. Otwarte relacje i transparentne zasady postępowania sprawiają, że proces konsultacji i doradztwa jaki oferujemy swoim klientom przebiega sprawnie i efektywnie.

Istotnym elementem powodzenia projektu są wykorzystywane narzędzia, dlatego posiadamy własne systemy ankietowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić elastyczne podejście przy tworzeniu elektronicznych kwestionariuszy do badań. Korzystamy również ze sprawdzonych narzędzi badawczych takich jak Odin czy Dimensions.

Przy realizacji projektów współpracujemy z agencjami wspomagającymi ten proces, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalny produkt na każdym etapie przygotowania i realizacji usługi.


Produkty

 • Doradztwo metodologiczne i wsparcie klienta od samego początku współpracy
 • Tworzenie nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi wspomagających proces realizacji projektów badawczych a także kampanii dedykowanych pod infolinię
 • Projektowanie i dobór prób do badań ilościowych realizowanych techniką telefoniczną, internetową oraz technikami mieszanymi (mixed mode)
 • Gromadzenie danych technikami m.in. CATI, CAWI, WATI oraz w technikach mieszanych (mixed mode)
 • Tworzenie, obsługa i administrowanie bazami danych
 • Tworzenie i obsługa paneli ogólnodostępnych i paneli dedykowanych
 • Targetowanie geograficzne prób na potrzeby badań rynkowych i kampanii marketingowych

Techniki badawcze

CATI to metoda zbierania informacji w ilościowych, w której wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego.

CATI w Opinia24

CATI w Opinia24

Posiadamy nowoczesne studio badań telefonicznych zlokalizowane w Radomiu.
Dodatkowo posiadamy technologię umożliwiającą realizację badań w systemie @home (praca z domu).

Merytoryczne stanowiska w naszej firmie obsadzane są osobami z doświadczeniem realizacji badań CATI.

Badania telefoniczne realizujemy korzystając z systemu ankietowego firmy NIPO, a także przy użyciu własnego systemu ankietowego Pulse.
Cały proces wspomagany jest profesjonalnym, autorskim oprogramowaniem dedykowanym dla menagerów studia CATI nadzorujących pracę ankieterów.


Nasze CATI w liczbach

Nasze CATI w liczbach

W pierwszym roku działalności zrealizowaliśmy ponad 70000 wywiadów, jednak nasz potencjał jest dużo większy.

Obecnie nasze zasoby pozwalają na realizację nawet 2000 krótkich wywiadów dziennie.

Dzięki zastosowaniu technologii @home nasze możliwości realizacyjne są nieograniczone liczbą stanowisk oraz samym miejscem realizacji – to pozwala nam na rekrutację i szkolenie osób znajdujących się nawet poza granicami kraju.
Jest to przydatne między innymi przy przeprowadzaniu projektów międzynarodowych.

CAWI to metoda zbierania informacji w badaniach ilościowych, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Zwykle ankiety w postaci linków wysyłane są do respondentów na skrzynkę mailową lub za pośrednictwem portali.

Wygląd naszych ankiet CAWI możecie Państwo zobaczyć pod adresem https://demo.cawi24.pl.

Badania online w Opinia24

Badania online w Opinia24

Badania Internetowe to najprężniej rozwijająca się technika z gałęzi badań ilościowych.
Badania te umożliwiają prowadzenie szybkich i ekonomicznych projektów o złożonych kwestionariuszach oraz z możliwością oceny materiałów graficznych.

W Opinii24 wyróżniamy cztery rodzaje rekrutacji respondentów do udziału w badaniu Internetowym:

 • Rekrutacja respondentów przez ankieterów CATI z losowej bazy numerów telefonicznych/z bazy B2B
 • Rekrutacja respondentów w otwartym Inernecie, tzw. Real Time Sampling
 • Realizacja badań z baz klientów
 • Rekrutacja respondentów do badania z własnego Panelu Internautów

Nasze CAWI w liczbach

Nasze CAWI w liczbach
WATI to metoda zbierania informacji w badaniach ilościowych, w której respondent wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a jednocześnie udostępniany jest mu link, w którym otrzymuje materiały wspomagające wywiad. Jest to klasyczne połączenie najlepszych zalet i możliwości technik CATI i CAWI.
MAWI to metoda zbierania informacji w badaniach ilościowych, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Zwykle ankiety w wysyłane są do respondentów w formacie odpowiednim do wypełnienia ankiety za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

W ramach powyższych technik badawczych jesteśmy w stanie zagwarantować realizację różnych typów badań m.in.:

 • badania społeczne
 • badania polityczne
 • badania satysfakcji pracowników
 • badania komunikacji
 • testy konceptów
 • badania wizerunkowe
 • badania typu day after recall
 • badania conjoint
 • badania poprzez system IVR
 • pomiar efektywności i zasięgu kampanii
 • badania typu mystery calling
 • badania w różnych językach