badania

jak się patrzy

Standardy realizacji

Odbiorcami naszych badań są agencje reklamowe, domy mediowe, klienci końcowi ale przede wszystkim renomowane firmy badawcze, dla których potwierdzona jakość realizacji jest bezwzględnym priorytetem. Właśnie pod tym kątem Opinia24 buduje swoje kompetencje – wysoki standard jest dla nas podstawowym elementem, którym kierujemy się na co dzień przy realizacji naszych projektów badawczych.

W Opinia24 mamy wypracowane standardy i procedury. Wynikają ona z wieloletniego doświadczenia całego zespołu w obszarze realizacji badań ilościowych. Nasze doświadczania spisaliśmy i sporządziliśmy wewnętrzny Kodeksem Dobrych Praktyk, który pozwala dotrzymać najwyższych standardów i obsługiwać wszystkich naszych klientów z należytą starannością.

Przykładami praktycznych procedur stosowanych w badaniach telefonicznych są:

Obowiązkowe szkolenia wstępne dla wszystkich ankieterów Opinia24 przygotowujące do pracy i zapoznające ze specyfiką realizacji wywiadów telefonicznych

Szkolenia szczegółowe przed każdym nowym projektem, przedstawiające cele projektu, omawiające kwestionariusz i kluczowe elementy metodologii

Stały nadzór zespołu Liderów działu CATI nad pracą ankieterów – monitoring przebiegu wywiadów jest realizowany na żywo a także na podstawie nagrań wywiadów

Przykładami praktycznych procedur stosowanych w badaniach internetowych są:

Kilku etapowa procedura weryfikacyjna podczas rekrutacji respondentów do Bo Panelu Opinii – każdy potencjalny uczestnik przechodzi proces rejestracji minimum dwoma kanałami, dzięki temu mamy pewność co do charakterystyk demograficznych wszystkich naszych panelistów (w szczególności unikamy tzw. martwych dusz)

W ankietach realizowanych techniką CAWI kontrolujemy czy udzielone odpowiedzi są spójne, kontrolujemy czasy wypełnienia poszczególnych ankiet, wychwytujemy i blokujemy próby rejestracji kont przez boty

Ponadto w codziennej pracy wykorzystujemy licencjonowane narzędzia, zapewniające bezpieczeństwo danych zarówno naszych klientów jak i danych wewnętrznych.

Nasze starania o wysoki standard realizacji badań potwierdzamy następującymi certyfikatami i standardami:

Opinia24 jest członkiem OFBOR

Opinia24 jest sygnatariuszem programu PKJPA (aktualny certyfikat dla technik CAWI i CATI)

Działamy według kodeksu ESOMAR

Stosujemy wewnętrzny Kodeks Dobrych Praktyk

Posiadamy szeroką bazę referencji od klientów, potwierdzającą wysokie standardy realizacji projektów

Zapraszamy do sprawdzenia naszych standardów realizacyjnych