badania

jak się patrzy

Puls Opinii

Preferencje Polityczne

Cyklicznie realizowany sondaż na tematy polityczne. Wynikami pomiaru są: ranking partyjny, ranking prezydencki, wskaźniki zaufania do polityków i oceny pracy najważniejszych instytucji w państwie. Badanie wzbogacamy serią pytań komentujących bieżące wydarzenia polityczne i społeczne.

Pomiar preferencji obejmuje populację generalną 18+, na potrzeby badania dobieramy w pełni reprezentatywną próbę ogólnopolską

Jeśli jesteś zainteresowany realizacją sondaży politycznych

Jeśli potrzebujesz dokładnego pomiaru na w pełni reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej

Jeśli chciałbyś uzyskać wyniki w ciągu 2-3 dni

Jeśli zależy Ci na współpracy z doradcami posiadającymi duże doświadczenie w badaniach politycznych

Wybierz Puls Opinii, który pozwoli Ci poznać aktualne preferencje polityczne Polaków

Oprócz standardowego modułu preferencji będziesz miał możliwość dodania własnych pytań na interesujące Cię tematy. Nasi koordynatorzy podpowiedzą jak w sposób profesjonalny przygotować pytania do kwestionariusza badawczego

Puls Opinii – założenia metodologiczne

pomiar na populacji generalnej, próba ogólnopolska reprezentatywna dla osób w wieku 18+

pomiar dwudniowy (lub trzydniowy), możliwy start realizacji każdego dnia tygodnia

wielkość próby N=1000

długość kwestionariusza – 5 minut stały moduł preferencji + do 3 min na pytania bieżące

wielowymiarowa kontrola próby (stratyfikacja obejmuje krzyżowe kwoty na płeć, wiek, wykształcenie, klasę wielkości i województwo)

rekomendujemy i stosujemy po-realizacyjne ważenie danych dla uzyskania wyników w pełni reprezentatywnych

wyniki standardowo dostarczamy w postaci bazy danych oraz zestawień tabelarycznych