badania

jak się patrzy

Badania rynku. Jak poznać potrzeby klientów i zwiększyć swoje zyski

aktualizacja: 07.12.2023

Badania rynku to kluczowy element prowadzenia skutecznego biznesu. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą poznać potrzeby klientów i dostosować swoje działania do ich oczekiwań. Przedstawimy wskazówki dotyczące przeprowadzania badań rynkowych oraz ich rodzaje. Omówimy również korzyści, jakie możemy czerpać z takich badań.

Opinia24 to wyspecjalizowany wykonawca badań rynkowych oraz badań marketingowych. Jeśli szukasz eksperta w zakresie badań ilościowych, Opinia24 będzie dla Ciebie idealnym partnerem. Oferujemy wsparcie w szybkiej i elastycznej realizacji projektów badawczych. Specjalizujemy się w realizacji badań techniką telefoniczną, internetową oraz technikami łączonymi.

Chcesz poznać potrzeby i oczekiwania Twojej grupy docelowej?

Czym są badania rynku?

Badania rynku to proces pozyskiwania, analizowania i interpretowania informacji na temat rynku, na którym działa firma. Ich celem może być:

 • zdefiniowanie potrzeb, oczekiwań oraz zachowań konsumentów,
 • odkrycie niewykorzystanych szans i możliwości rozwoju,
 • ocena skuteczności strategii marketingowych,
 • analiza działań konkurencji,
 • oraz poznanie trendów i zmian zachodzących na rynku.

Dzięki badaniom rynku przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działają. Wiedza ta pomaga podejmować właściwe decyzje biznesowe.

Dlaczego warto prowadzić badania rynkowe?

Poznanie potrzeb klientów

Jak już powiedzieliśmy, badania rynkowe pozwalają na poznanie potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb danego rynku. Mogą także zwiększyć zainteresowanie swoimi produktami lub usługami.

Unikanie niepotrzebnych kosztów

Przeprowadzenie badań rynkowych pozwala także zapobiec niepotrzebnym kosztom. Dzięki badaniom przedsiębiorcy mogą uniknąć podejmowania działań, które nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Mogą również uniknąć prowadzenia działań, które będą kosztować więcej, niż przyniosą zysków.

Konkurencyjność

Badania rynkowe pozwalają na zwiększenie konkurencyjności firmy. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą poznać swoją pozycję na rynku. Dowiedzieć się co muszą zrobić, aby zyskać przewagę nad konkurencją.

Optymalizacja oferty i strategii marketingowej

Optymalizacja ta może obejmować działania takie jak:

 • segmentacja rynku,
 • pozycjonowanie marki,
 • opracowanie skutecznych przekazów reklamowych,
 • czy wykorzystanie odpowiednich kanałów komunikacji.

Kluczowe jest monitorowanie wyników i skuteczności działań marketingowych. Pozwala to na identyfikację obszarów do poprawy. W efekcie optymalizacja oferty i strategii marketingowej przyczynia się do zwiększenia zasięgu, zysków i lojalności klientów. Tym samym do wzrostu wartości firmy i jej pozycji na rynku.

Zwiększenie szans na sukces i rozwój firmy

Przeprowadzenie badań rynkowych przyczynia się do zwiększenia szans na sukces i rozwój firmy. Pozwala na lepsze zrozumienie specyfiki rynku, konkurencji oraz potrzeb i oczekiwań konsumentów. Pozyskane w wyniku badań informacje mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji strategicznych. Takich jak wprowadzenie nowych produktów, usług czy zmian w strategii marketingowej.

Dodatkowo badania rynkowe umożliwiają identyfikację nisz na rynku, w których firma może osiągnąć przewagę konkurencyjną. Regularne monitorowanie sytuacji na rynku przyczynia się do dostosowania oferty firmy do zmieniających się potrzeb. W konsekwencji prowadzi do budowania silniejszej pozycji rynkowej oraz zwiększenia zysków i efektywności działania przedsiębiorstwa.

Kiedy przeprowadzać badania rynkowe?

Badania rynkowe warto prowadzić na różnych etapach rozwoju firmy:

 • przed rozpoczęciem działalności – aby zrozumieć rynek, konkurencję i potrzeby konsumentów,
 • przed wprowadzeniem nowego produktu lub usługi – aby ocenić potencjał rynkowy i możliwości sprzedaży,
 • w trakcie działalności – aby monitorować zmiany na rynku, konkurencję oraz potrzeby i oczekiwania konsumentów,
 • oraz po wprowadzeniu zmian w strategii czy ofercie – aby ocenić skuteczność podjętych działań.

Jak przygotować się do przeprowadzenia badań rynku?

Określenie celów

Przede wszystkim przed przeprowadzeniem badań rynku należy określić ich cele. Czy chcemy np. poznać potrzeby klientów, ocenić konkurencję, czy może uzyskać informacje na temat trendów? Określenie celów pomoże wybrać odpowiednie metody badawcze oraz skoncentrować się na najważniejszych obszarach zainteresowań.

Wybór metody badawczej

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej metody badawczej. Można wykorzystać badania, które opierają się na ankiecie. Można też wykorzystać badania jakościowe, takie jak wywiady czy grupy fokusowe.

Wybór badanej grupy

Następnie trzeba wybrać odpowiednią grupę badawczą. Powinna ona być reprezentatywna dla rynku konsumentów naszego produktu. Wybór grupy do badania należy przeprowadzić w sposób losowy. Firmy, które zajmują się profesjonalnie badaniem rynku, dysponują narzędziami, które zapewniają dobór odpowiednich osób do badania.

Przeprowadzenie badań rynku

Po przygotowaniach należy przeprowadzić badania rynkowe.

W przypadku badań ilościowych trzeba przygotować pytania do ankiety. Następnie przeprowadzić badanie na odpowiednio licznej grupie respondentów. Firmy, takie jak Opinia24, potrafią wyznaczyć optymalną wielkość próby badawczej. Osiągają to poprzez uwzględnienie celów badania i zastosowanie reguł statystycznych.

W przypadku badań jakościowych trzeba wybrać odpowiedniego moderatora, który poprowadzi projekt.

Jakie metody badawcze warto wykorzystać?

Ilościowe badania rynku

Badania ilościowe pozwalają na zebranie dużej ilości danych. Mogą być prowadzone w formie ankiet lub obserwacji. Dają możliwość pozyskania informacji na temat preferencji klientów, trendów na rynku oraz oceny produktów lub usług.

Badania rynku – ankiety

Jednym z najpopularniejszych narzędzi badań ilościowych są ankiety. Pozwalają one na zebranie danych od dużej liczby respondentów, co z kolei umożliwia analizę statystyczną wyników. Ankiety mogą być przeprowadzane w różnych formach. Możemy wyróżnić takie rodzaje jak osobiste, telefoniczne (badania CATI) czy internetowe (badania CAWI).

Badania rynku – analiza dostępnych danych

Innym narzędziem badań ilościowych jest analiza danych. Może ona obejmować analizę danych sprzedaży, ruchu na stronie internetowej czy aktywności w mediach społecznościowych. Analiza danych pozwala na zrozumienie wzorców i trendów, które wpływają na rynek.

Jakościowe badania rynku

Badania jakościowe pozwalają na poznanie bardziej szczegółowych informacji na temat potrzeb klientów. Mogą być prowadzone w formie wywiadów lub grup dyskusyjnych. Badania te dają możliwość pozyskania informacji na temat emocji i doświadczeń klientów. Tego rodzaju informacje trudno uzyskać w ramach badań ilościowych.

W przypadku badań jakościowych trudno uzyskać reprezentatywną grupę badawczą. To znaczy taką, która odzwierciedla całą populację badaną. Ponadto, wyniki badań jakościowych mogą być mniej wiarygodne ze względu na ich subiektywność. W przeciwieństwie do nich, wyniki badań ilościowych są uważane za bardziej obiektywne.

Analiza danych

Po zebraniu danych trzeba je przeanalizować. Warto korzystać z różnych metod analizy. Dzięki temu można lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa firma, oraz podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Wybór odpowiedniej metody badawczej

Wybór odpowiedniej metody badawczej zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć oraz od specyfiki rynku lub produktu. Warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak dostępność respondentów, budżet oraz potrzebny poziom szczegółowości informacji. W praktyce często łączy się różne metody, aby uzyskać jak najbardziej kompleksowy obraz sytuacji.

Jakie rodzaje badań rynku oferuje Opinia24?

Specjalizujemy się w realizacji badań rynkowych z wykorzystaniem technik CATI oraz CAWI. Dodatkowo stosujemy także technikę łączoną, zwaną mixed-mode. Dzięki temu możemy zapewnić najlepszą jakość zebranych danych.

Badania telefoniczne pozwalają na szybkie pozyskanie informacji od respondentów. Badania internetowe umożliwiają dotarcie do specyficznych grup docelowych. Natomiast techniki łączone pozwalają na uzyskanie większej różnorodności i lepszej reprezentatywności grupy badawczej.

Pracujemy zgodnie ze standardem ESOMAR.

Koszty badań rynkowych

Koszty badań rynkowych zależą od wielu czynników. Należą do nich:

 • wybrana metoda badawcza,
 • liczba respondentów
 • oraz złożoność badania.

Planując budżet na badania rynkowe, ważne jest, aby mieć na uwadze korzyści związane z ich przeprowadzeniem. Wynikające z nich informacje mogą przyczynić się do sukcesu firmy.

Najczęstsze błędy w badaniach rynkowych

Do najczęstszych błędów podczas prowadzenia badań rynkowych należą: 

 • niewłaściwe sformułowanie celów badania,
 • wybór nieodpowiedniej metody badawczej,
 • brak reprezentatywności próby badawczej,
 • nieumiejętne przeprowadzenie badania (np. brak neutralności w wywiadach),
 • oraz błędna interpretacja wyników.

Jak znaleźć agencję badawczą?

Wybór agencji badawczej powinien być oparty na doświadczeniu, referencjach oraz ofercie. Warto również sprawdzić, jakie metody badawcze stosuje agencja. Istotne jest także, czy ma doświadczenie w badaniach na danym rynku i w danej branży.

Przyszłość badań rynkowych

Badania rynkowe będą nadal ewoluować, głównie za sprawą nowych technologii. Coraz większy nacisk kładzie się także na dostarczanie precyzyjnych informacji. Możemy się spodziewać, że metody badawcze staną się jeszcze bardziej zaawansowane. W efekcie, wyniki badań będą jeszcze bardziej precyzyjne.

Podsumowanie

Badania rynkowe są kluczowym narzędziem wspierającym rozwój firm. Pozwalają na poznanie rynku, konkurencji, potrzeb i oczekiwań konsumentów. Umożliwia to podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Aby lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować ofertę do ich potrzeb, warto inwestować w badania rynkowe.

FAQ

Kto powinien przeprowadzać badania rynkowe?

Badania rynkowe powinny być przeprowadzane przez osoby lub firmy, którym zależy na rozwoju biznesu. Dzięki nim można lepiej poznać potrzeby klientów i poprawić swoje działania biznesowe.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia badań rynkowych?

Badania rynkowe pozwalają na poznanie potrzeb i oczekiwań klientów, uniknięcie niepotrzebnych kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności firmy.

Jakie metody badawcze można wykorzystać?

Firmy mogą wykorzystać różne metody badawcze, takie jak badania jakościowe. Przykładami takich badań są wywiady czy grupy fokusowe. Natomiast badania ilościowe obejmują badania telefoniczne lub internetowe.

Czy przeprowadzenie badań rynkowych gwarantuje sukces firmy?

Badania rynkowe są jednym z narzędzi wspierających rozwój firmy, ale nie gwarantują sukcesu. Ważne jest, aby wykorzystać uzyskane wyniki do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Czy małe firmy również powinny przeprowadzać badania rynkowe?

Tak, również małe firmy powinny przeprowadzać badania rynkowe. Pozwoli im to lepiej zrozumieć rynek, konkurencję oraz potrzeby konsumentów. To może przyczynić się do sukcesu i wzrostu firmy.

Czy warto korzystać z usług agencji badawczej, czy lepiej przeprowadzić badania samodzielnie?

Wybór między agencją badawczą a samodzielnym przeprowadzeniem badań zależy od doświadczenia, czasu oraz budżetu. Agencje badawcze mają doświadczenie w przeprowadzaniu badań. Ich wiedza i umiejętności mogą przyczynić się do większej precyzji i jakości wyników. Samodzielne badania mogą być tańsze, ale wymagają poświęcenia czasu na przygotowanie i realizację.

Słowniczek badań rynku

Hasło Opis
Analiza danych Proces przetwarzania i interpretacji zebranych danych badawczych, aby   wydobyć z nich użyteczne informacje i wyciągnąć wnioski.
Analiza konkurencji Badanie działań i strategii konkurentów na rynku, mające na celu   zrozumienie ich mocnych i słabych stron oraz identyfikację potencjalnych   szans i zagrożeń.
Analiza segmentacji rynku Proces dzielenia rynku na mniejsze segmenty na podstawie różnych   kryteriów, takich jak demografia, zachowania czy potrzeby, co pozwala firmom   na bardziej ukierunkowane i efektywne podejście do różnych grup klientów.
Analiza trendów Proces monitorowania i oceny aktualnych trendów rynkowych, co pomaga   przedsiębiorstwom przewidywać przyszłe zmiany w zachowaniach i preferencjach   konsumentów.
Badania ilościowe Metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych liczbowych, która   umożliwia statystyczną analizę zachowań, preferencji i opinii dużych grup   respondentów.
Badania jakościowe Metoda badawcza skupiająca się na dogłębnej analizie postaw, motywacji i   opinii mniejszych grup respondentów, często za pomocą wywiadów lub grup   fokusowych.
Badania rynku Proces zbierania, analizowania i interpretowania informacji o rynku, na   którym działa firma, w celu zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów,   konkurencji oraz trendów rynkowych.
Badanie satysfakcji klienta Metoda badawcza skoncentrowana na ocenie, jak bardzo klienci są   zadowoleni z produktów lub usług firmy, co jest kluczowe dla utrzymania   wysokiej jakości obsługi klienta i poprawy produktów/usług.
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) Metoda przeprowadzania badań   ilościowych za pomocą ankiet telefonicznych wspomaganych komputerowo.
CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviewing) Metoda przeprowadzania badań   ilościowych za pomocą ankiet internetowych.
ESOMAR Międzynarodowa organizacja zajmująca się promowaniem etycznych praktyk w   badaniach rynkowych.
Grupy fokusowe Metoda badawcza, w której wyselekcjonowana grupa osób dyskutuje na dany   temat, dostarczając pogłębionych opinii i spostrzeżeń.
Identyfikacja niszy rynkowej Proces znalezienia i zrozumienia specyficznych, często mniejszych   segmentów rynku, które nie są obecnie wykorzystywane lub są niedostatecznie   obsługiwane przez konkurencję. Identyfikacja niszy może pomóc firmom w   opracowaniu skutecznych strategii wejścia na rynek i zwiększenia zysków.
Kanały dystrybucji Ścieżki, za pomocą których produkty lub usługi są sprzedawane klientom.   Analiza kanałów dystrybucji w badaniach rynkowych pomaga w zrozumieniu, jak   efektywnie dotrzeć do grupy docelowej i zwiększyć zyski.
Mixed-mode Połączenie różnych metod badawczych (np. telefonicznych i internetowych)   w celu zwiększenia jakości i wiarygodności wyników badań.
Monitoring konkurencji Systematyczne śledzenie działań konkurentów na rynku, w tym ich strategii   marketingowych, ofert produktowych i działań promocyjnych, co pomaga firmom w   identyfikacji własnych szans rynkowych i potencjalnych zagrożeń.
Ocena potencjału rynkowego Proces oceny możliwości rynkowych dla nowego produktu lub usługi, co   pozwala zrozumieć, czy istnieje wystarczające zapotrzebowanie na rynku i   jakie są szanse na jego sukces komercyjny.
Pozycjonowanie marki Działania mające na celu stworzenie wyróżniającego i atrakcyjnego   wizerunku marki w umysłach konsumentów.
Próbka badawcza Grupa osób wybrana do udziału w badaniu, która ma reprezentować większą   populację.
Segmentacja rynku Proces dzielenia rynku na odrębne grupy konsumentów o podobnych   potrzebach lub cechach, aby lepiej dostosować do nich strategie marketingowe   i oferty produktowe.
Trendy rynkowe Ogólne kierunki lub wzorce zmian w preferencjach konsumentów,   technologiach, regulacjach rynkowych, które mogą wpływać na rynek i strategię   firmy.