badania

jak się patrzy

CAWI

Badania Internetowe to najprężniej rozwijająca się technika spośród gałęzi badań ilościowych. Ponad 80% Polaków deklaruje dostęp do Internetu, a liczba badań realizowanych poprzez Internet wzrasta o kilkanaście procent w skali roku.

Nasi koordynatorzy płynnie obsługują realizację badań obiema technikami – telefoniczną i internetową.

Badania CAWI to jeden z dwóch głównych typów badań jakie oferuje Opinia24. W ramach tej techniki nasi klienci mają możliwość realizacji szybkich i ekonomicznych projektów o złożonych kwestionariuszach z możliwością prezentowania materiałów graficznych. Technika ta sprawdza się w naszych badaniach reklamy, badaniach satysfakcji pracowników, badaniach satysfakcji klientów a nawet w takich obszarach jak badania biznesowe czy testy smaku.

Do szczególnych zalet techniki CAWI stosowanych w Opinia24 należą:

 • Profilowanie badanych pod względem demograficznym, psychograficznym i geograficznym
 • Tworzenie wyspecjalizowanych sub-paneli użytkowników dóbr i usług – na życzenie klienta
 • Zróżnicowany sposób dotarcia do respondentów, za pomocą maila, telefonu, SMSa, pop-up oraz web-puch
 • Możliwość współpracy przy pomiarach zachowań w Internecie ze stronami internetowym czy social-media
 • Mechanizmy kontroli jakości zbieranych danych takie jak np. blokady możliwości wielokrotnego wypełnienia tej samej ankiety; algorytmy wyłapujące nielogiczne odpowiedzi, zbyt szybko wypełniane wywiady lub wywiady realizowane przez tzw. boty.

Większość uczestników naszego panelu została zrekrutowana z telefonicznej losowej próby komórkowej.

Rozumiejąc jak ważne są obecnie badania internetowe stworzyliśmy własny BO Panel Opinii – społeczność uczestników badań internetowych do której należy kilkadziesiąt tysięcy osób aktywnie dzielących się z nami swoimi opiniami.

Badania Cawi | Metoda CAWI - Opinia24

Czym jest metoda CAWI?

CAWI to skrót od angielskiej nazwy computer assisted web interview, co w tłumaczeniu na język polski oznacza wywiad wspomagany komputerowo.
 
Badania CAWI są obecnie najbardziej uniwersalną i powszechną metodą badania rynku. Do przeprowadzenia wywiadu wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu. 
 
Badany samodzielnie wypełnia ankietę w formie elektronicznej, a odpowiedzi zapisują się na dedykowanym serwerze. Specjalne oprogramowanie gwarantuje zaś zachowanie właściwej kolejności i logiki zadawanych pytań.
 
Ankiety internetowe są dostosowane zarówno do komputerów, jak i urządzeń mobilnych. Dzięki temu respondent może wziąć udział w badaniu w dowolnym miejscu i czasie.

Zalety i ograniczenia badania CAWI

CAWI jest obecnie najczęściej wybieraną techniką badawczą. Łącznie 28,4% wszystkich ankiet w Polsce w 2021 roku zostało przeprowadzonych online (źródło: Rynek Badań w roku 2021, InsightMap). Firmy w szczególności doceniają szybkość realizacji, relatywnie niski koszt i elastyczność kwestionariusza ankiety.

Decydując się na określoną metodę badawczą, należy zwrócić uwagę, jakie niesie ze sobą korzyści i ograniczenia.

Zalety badań CAWI

 • Dostępność i elastyczność badania — ankiety online można wypełnić w dowolnym miejscu i czasie za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu. Respondent może przerwać badanie i wrócić do niego w dowolnej chwili.
 • Niski koszt badania — zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnych badań face to face.
 • Szybkość realizacji badania — cały proces od momentu zlecenia projektu agencji do otrzymania analiz można zamknąć w kilka dni roboczych.
 • Brak efektu ankietera na wyniki badania — respondent udzielając odpowiedzi nie ulega wpływom osoby przeprowadzającej ankietę.
 • Reprezentatywność badania — dostęp do Internetu posiada ponad 93% gospodarstw domowych w Polsce (źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku, Główny Urząd Statystyczny). Dzięki temu badania CAWI zapewniają reprezentatywność próby.
 • Anonimowość respondenta — wywiad online zapewnia osobie ankietowanej anonimowość. Daje uczucie swobody i komfortu. Umożliwia również zbieranie danych poufnych.
 • Wiele możliwości badawczych — badania www umożliwiają przeprowadzenie wielu różnorodnych rodzajów badań ilościowych i niestandardowe podejście do pytań. Od testów konceptów / produktów, przez trackingi, aż po projekty uwzględniające złożone narzędzia analityczne jak MaxDiff, czy Conjoint.
 • Możliwość prezentacji materiałów audiowizualnych w kwestionariuszu badania — ankiety online posiadają narzędzia do wykorzystanie grafik, reklam video czy nagrań audio. To służy nie tylko celom badawczym, ale również zwiększeniu atrakcyjności wywiadu dla respondenta.
 • Personalizacja ankiety — wygląd oraz kolorystykę badania CAWI można dostosować do potrzeb i oczekiwań klienta.
 • Profilowanie respondenta — panele badawcze mają możliwość celowania zaproszeń do osób o określonych cechach demograficznych lub społecznych.
 • Możliwość powrotu do tego samego respondenta w ramach więcej niż jednego badania.
 • Możliwość powiązania danych z badania z innymi danymi na temat respondenta (zachowania respondenta na stronie internetowej, informacje z bazy danych klienta itd.)
 • Płynne zarządzanie badaniem — podgląd wyników jest dostępny od startu badania, dzięki czemu koordynator projektu skutecznie kieruje procesem zbierania danych.
 • Możliwość analizy danych cząstkowych — oprogramowanie do badania CAWI umożliwia analizowanie danych na każdym etapie projektu.

Ograniczenia badań CAWI

 • Istotny udział porzuconych lub nieukończonych ankiet — brak ankietera, który prowadzi wywiad i „pilnuje” respondenta.
 • Profesjonalizacja respondentów — uczestnicy paneli badawczych często są uważani za „zawodowych” respondentów. Biorą udział w kilku różnych panelach i wiedzą, w jaki sposób wypełniać kwestionariusze.
 • Specyfika respondentów — chętnie dzielą się swoją opinią, często mają skrajne zdanie na różne tematy. Respondenci mają również określony profil zachowania. Zwłaszcza dotyczy to osób starszych, którzy wyraźnie różnią się od swoich rówieśników niekorzystających z Internetu.

Zalety techniki CAWI zdecydowanie przewyższają ograniczenia tej metody. Praktycznie wszystkie z opisanych powyżej wad można wyeliminować poprzez staranne przygotowanie pytań kwestionariusza. Agencje badań rynku posiadające własny panel badawczy przykładają również dużą uwagę do systemów pilnujących i weryfikujących respondentów.

Jak wybrać agencję do realizacji ankiety CAWI?

Istnieje kilka uniwersalnych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze agencji  do realizacji ankiet za pomocą techniki CAWI. Zachęcamy klientów, aby szczególną uwagę zwrócili na następujące elementy badania rynku:

Status Panelu

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że agencja dysponuje własnym panelem badawczym. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy badania w zakresie panelu prowadzone są zgodnie z przepisami:

 • Kodeksu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR);
 • Kodeksu ICC / ESOMAR;
 • Programu Kontroli Jakości Pracowników (PKJPA) oraz
 • zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem RODO.

Powyższe gwarantują najwyższy standard realizacji badań i gromadzenia informacji.

Sposób rekrutacji do Panelu

Warto sprawdzić, w jaki sposób rekrutowani są respondenci do panelu. Czy jest to rekrutacja offline, telefoniczna, a może internetowa? Ważne, żeby paneliści byli pozyskiwani na kilka różnych sposobów, co daje unikalny miks demograficzny i behawioralny.

Metody weryfikacji i kontroli respondentów

Należy zwrócić uwagę, w jaki sposób agencja weryfikuje swoich respondentów. Absolutne minimum to mechanizm podwójnej weryfikacji podczas rejestracji do Panelu z użyciem kodu SMS. Warto również sprawdzić procedury kontroli jakości wywiadów i mechanizmy służące dyscyplinie panelistów. 

Systemy

Przykłady pytań, jakie warto zadać agencji realizacji badań:

 • Czy agencja posiada dedykowaną platformę badania opinii?
 • Czy posiada własne narzędzia programowania kwestionariusza?

Uzyskanie odpowiedzi pozwoli określić zaawansowanie technologiczne agencji realizacji badań.

Jej otwartość na kreatywne tworzenie kwestionariusza często może być decydującym argumentem. Metoda CAWI daje wiele możliwości i często wymaga nieszablonowego podejścia, jest to cecha charakterystyczna ankiet internetowych. 

Liczby

Dane, na które powinniśmy zwrócić uwagę przed zleceniem badania CAWI:

 • liczba i struktura aktywnych panelistów
 • liczba wywiadów internetowych zrealizowanych w ostatnim roku
 • liczba badań ilościowych zrealizowanych w ostatnim roku

Doświadczenie

Należy poszukać informacji o tym, jakie badania ankietowe realizuje agencja i jakie projekty realizowała w ostatnim czasie. Równie ważna jest rekomendacja danej firmy przez innych klientów. Nie należy bać się zadawać takich pytań. Rozpisując przetarg, warto poprosić o wykazanie doświadczenia w realizacji wywiadów daną techniką w określonym czasie. 

Wykorzystujemy pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystania z naszej strony. Polityka prywatności i plików cookies