badania

jak się patrzy

CAWI

Badania Internetowe to najprężniej rozwijająca się technika spośród gałęzi badań ilościowych. Ponad 90% Polaków deklaruje dostęp do Internetu. Liczba badań realizowanych poprzez Internet wzrasta o kilkanaście procent w skali roku.

Nasi koordynatorzy płynnie obsługują realizację badań obiema technikami – telefoniczną i internetową.

Badania CAWI to jeden z dwóch głównych typów badań, jakie oferuje Opinia24. W ramach tej techniki nasi klienci mają możliwość realizacji szybkich i ekonomicznych projektów o złożonych kwestionariuszach. Mogą też prezentować materiały graficzne w trakcie badań. Technika ta sprawdza się w naszych badaniach reklamy, badaniach satysfakcji pracowników oraz badaniach satysfakcji klientów. Jest również użyteczna w obszarach takich jak badania biznesowe oceny konceptów lub produktów.

Do szczególnych zalet techniki CAWI stosowanej w Opinia24 należą:

 • Profilowanie badanych pod względem demograficznym, psychograficznym i geograficznym
 • Tworzenie wyspecjalizowanych sub-paneli użytkowników dóbr i usług – na życzenie klienta
 • Zróżnicowany sposób dotarcia do respondentów, za pomocą maila, telefonu, SMSa, pop-up oraz web-push
 • Możliwość współpracy przy pomiarach zachowań w Internecie ze stronami internetowymi czy social media
 • Mechanizmy kontroli jakości zbieranych danych zawierają blokady uniemożliwiające wielokrotne wypełnienie tej samej ankiety. Istnieją również algorytmy wyłapujące nielogiczne odpowiedzi, zbyt szybko wypełniane wywiady lub wywiady realizowane przez tzw. boty.

Większość uczestników naszego panelu została zrekrutowana z telefonicznej losowej próby komórkowej.

Rozumiejąc jak ważne są obecnie badania internetowe stworzyliśmy własny BO Panel Opinii – społeczność uczestników badań internetowych. Do tej społeczności należy kilkadziesiąt tysięcy osób aktywnie dzielących się z nami swoimi opiniami.

Badania Cawi | Metoda CAWI - Opinia24

Czym jest metoda CAWI?

CAWI to skrót od angielskiej nazwy computer assisted web interview. W tłumaczeniu na język polski oznacza wywiad wspomagany komputerowo. To technika badawcza, która polega na przeprowadzaniu ankiet za pośrednictwem internetu. Dzięki temu, badania CAWI są szybkie, wygodne i kosztowo efektywne.
 
Badania CAWI są obecnie najbardziej uniwersalną i powszechną metodą badania rynku. Do przeprowadzenia wywiadu wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu. 
 
Badany samodzielnie wypełnia ankietę w formie elektronicznej, a odpowiedzi zapisują się na dedykowanym serwerze. Specjalne oprogramowanie gwarantuje zachowanie właściwej kolejności i logiki zadawanych pytań.
 
Ankiety internetowe są dostosowane zarówno do komputerów, jak i urządzeń mobilnych. Dzięki temu respondent może wziąć udział w badaniu w dowolnym miejscu i czasie.

Zalety i ograniczenia badania CAWI

CAWI jest obecnie najczęściej wybieraną techniką badawczą. Łącznie 28,4% wszystkich ankiet w Polsce w 2021 roku zostało przeprowadzonych online. Źródło: „Rynek Badań w roku 2021, InsightMap”. Firmy w szczególności doceniają szybkość realizacji, relatywnie niski koszt i elastyczność kwestionariusza ankiety.

Decydując się na określoną metodę badawczą, należy zwrócić uwagę, jakie niesie ze sobą korzyści i ograniczenia.

Zalety badań CAWI

 • Dostępność i elastyczność badania pozwalają na wypełnianie ankiet online w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu. Respondent może przerwać badanie i wrócić do niego w dowolnej chwili.
 • Niski koszt badania — zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnych badań face to face.
 • Szybkość realizacji badania jest duża — cały proces od momentu zlecenia projektu agencji jest krótki. Analizy można otrzymać w ciągu kilku dni roboczych.
 • Brak zewnętrznego wpływu, tzw. efektu ankietera, na wyniki badania — respondent, udzielając odpowiedzi, nie ulega wpływom osoby przeprowadzającej ankietę.
 • Reprezentatywność badania jest wysoka, ponieważ dostęp do Internetu posiada ponad 93% gospodarstw domowych w Polsce. Źródło: „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku, Główny Urząd Statystyczny”. Dzięki temu badania CAWI zapewniają reprezentatywność próby.
 • Anonimowość respondenta — wywiad online zapewnia osobie ankietowanej anonimowość. Daje uczucie swobody i komfortu. Umożliwia również zbieranie danych poufnych.
 • Wiele możliwości badawczych — badania www umożliwiają przeprowadzenie wielu różnorodnych rodzajów badań ilościowych i niestandardowe podejście do pytań. Od testów konceptów / produktów, przez trackingi, aż po projekty uwzględniające złożone narzędzia analityczne jak MaxDiff, czy Conjoint.
 • Możliwość prezentacji materiałów audiowizualnych w kwestionariuszu badania — ankiety online posiadają narzędzia do wykorzystania grafik, reklam video czy nagrań audio. To służy nie tylko celom badawczym, ale również zwiększeniu atrakcyjności wywiadu dla respondenta.
 • Personalizacja ankiety — wygląd oraz kolorystykę badania CAWI można dostosować do potrzeb i oczekiwań klienta.
 • Profilowanie respondenta — panele badawcze mają możliwość celowania zaproszeń do osób o określonych cechach demograficznych lub społecznych.
 • Możliwość powrotu do tego samego respondenta w ramach więcej niż jednego badania.
 • Możliwość powiązania danych z badania z innymi informacjami. Dotyczy to zachowań respondenta na stronie internetowej czy informacji z bazy danych klienta.
 • Płynne zarządzanie badaniem — podgląd wyników jest dostępny już od startu badania, dzięki czemu koordynator projektu skutecznie kieruje procesem zbierania danych.
 • Możliwość analizy danych cząstkowych — oprogramowanie do badania CAWI umożliwia analizowanie danych na każdym etapie projektu.

Ograniczenia badań CAWI

 • Istotny udział porzuconych lub nieukończonych ankiet — brak ankietera, który prowadzi wywiad i „pilnuje” respondenta, żeby dokończył zadanie.
 • Profesjonalizacja respondentów — uczestnicy paneli badawczych często są uważani za „zawodowych” respondentów. Biorą udział w kilku różnych panelach i wiedzą, w jaki sposób wypełniać kwestionariusze.
 • Specyfika respondentów — chętnie dzielą się swoją opinią, często mają skrajne zdanie na różne tematy. Respondenci mają również określony profil zachowania. Zwłaszcza dotyczy to osób starszych, którzy wyraźnie różnią się od swoich rówieśników niekorzystających z Internetu.

Zalety techniki CAWI zdecydowanie przewyższają ograniczenia tej metody. Praktycznie wszystkie z opisanych powyżej wad można wyeliminować poprzez staranne przygotowanie pytań kwestionariusza. Agencje badań rynku posiadające własny panel badawczy przykładają dużą uwagę do systemów pilnujących respondentów. Dbają również o weryfikację uczestników.

Jak wybrać agencję do realizacji ankiety CAWI?

Istnieje kilka uniwersalnych kryteriów do wyboru agencji. Należy je wziąć pod uwagę przy realizacji ankiet za pomocą techniki CAWI. Zachęcamy klientów, aby szczególną uwagę zwrócili na następujące elementy badania rynku:

Status Panelu

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że agencja dysponuje własnym panelem badawczym. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy badania w zakresie panelu prowadzone są zgodnie z przepisami:

 • Kodeksu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR);
 • Kodeksu ICC / ESOMAR;
 • Programu Kontroli Jakości Pracowników (PKJPA) oraz
 • zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem RODO.

Powyższe gwarantują najwyższy standard realizacji badań i gromadzenia informacji.

Sposób rekrutacji do Panelu

Warto sprawdzić, w jaki sposób rekrutowani są respondenci do panelu. Czy jest to rekrutacja offline, telefoniczna, a może internetowa? Ważne, żeby paneliści byli pozyskiwani na kilka różnych sposobów, co daje unikalny miks demograficzny i behawioralny.

Metody weryfikacji i kontroli respondentów

Należy zwrócić uwagę, w jaki sposób agencja weryfikuje swoich respondentów. Absolutne minimum to mechanizm podwójnej weryfikacji podczas rejestracji do Panelu z użyciem kodu SMS. Warto również sprawdzić procedury kontroli jakości wywiadów i mechanizmy służące dyscyplinie panelistów. 

Systemy

Przykłady pytań, jakie warto zadać agencji zajmującej się realizacją badań:

 • Czy agencja posiada dedykowaną platformę badania opinii?
 • Czy posiada własne narzędzia programowania kwestionariusza?

Uzyskanie odpowiedzi pozwoli określić zaawansowanie technologiczne agencji realizacji badań.

Jej otwartość na kreatywne tworzenie kwestionariusza często może być decydującym argumentem. Metoda CAWI daje wiele możliwości i często wymaga nieszablonowego podejścia, jest to cecha charakterystyczna ankiet internetowych. 

Liczby

Dane, na które powinniśmy zwrócić uwagę przed zleceniem badania CAWI:

 • liczba i struktura aktywnych panelistów
 • liczba wywiadów internetowych zrealizowanych w ostatnim roku
 • liczba badań ilościowych zrealizowanych w ostatnim roku

Doświadczenie

Należy poszukać informacji o tym, jakie badania ankietowe realizuje agencja. Dowiedz się też, jakie projekty realizowała w ostatnim czasie. Równie ważna jest rekomendacja danej firmy przez innych klientów. Nie należy bać się zadawać takich pytań. Rozpisując przetarg, warto poprosić o wykazanie doświadczenia w realizacji wywiadów daną techniką w określonym czasie. 

Kroki w procesie badania CAWI

Współpraca pomiędzy badaczami a firmami, które zlecają badania CAWI jest niezbędna w procesie badawczym. Firmy dostarczają niezbędnych informacji do badania. Dzięki temu badacze mogą dostosować pytania do potrzeb rynku i swoich klientów. Współpraca ta jest gwarancją skuteczności badania, dzięki niej firmy otrzymują wartościowe dane dotyczące swojego rynku.

Projektowanie ankiety w badaniach CAWI

Projektowanie ankiety to kluczowy etap w badaniach CAWI. Dobrze skonstruowane pytania decydują o jakości danych. Należy zastanowić się, jakie informacje są potrzebne. Pytania powinny być jasne i niebudzące wątpliwości. Dzięki temu uzyskane odpowiedzi będą precyzyjne.

Dobór próby

Dobór odpowiedniej próby jest niezbędny w każdych badaniach. Należy zidentyfikować docelową grupę respondentów. Właściwa próba gwarantuje reprezentatywność wyników. Dzięki temu badania CAWI dostarczą wiarygodnych informacji.

Rekrutacja respondentów

Rekrutacja to kolejny ważny etap badania. Należy zachęcić odpowiednie osoby do udziału w badaniu. Skuteczna rekrutacja to znacznie wyższa jakość uzyskanych wyników. Dzięki temu wyniki badania będą bardziej precyzyjne, a firmy będą mogły lepiej zrozumieć swoich klientów.

Zbieranie danych

Respondenci odpowiadają na zestaw pytań online. Dzięki technologii CAWI odpowiedzi są zbierane w czasie rzeczywistym. Badacze mają szybki dostęp do zebranych informacji. To przyspiesza analizę i wyciąganie wniosków.

Analiza wyników badania CAWI

Analiza wyników to końcowy etap badania CAWI. Badacze analizują zebrane odpowiedzi. Dzięki temu mogą wyciągnąć wnioski dotyczące określonego rynku. Analiza pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron. Firmy mogą dzięki temu lepiej dostosować swoje strategie.

Dobre praktyki w badaniach CAWI

Tworzenie jasnych i zrozumiałych pytań

Jak już powiedzieliśmy projektowanie ankiety to podstawa sukcesu w badaniach CAWI. Kluczowe jest tworzenie jasnych i zrozumiałych pytań. Niejasne pytania mogą prowadzić do błędnych odpowiedzi. Dlatego ważne jest, by unikać skomplikowanego języka. Dobrze zaprojektowana ankieta zwiększa wiarygodność wyników.

Każde pytanie w ankiecie musi mieć cel. Zbyt wiele pytań może zniechęcić respondentów. Ważne jest, by unikać pytań sugerujących. To znaczy takich, które w jakiś sposób kierują myśli lub odpowiedź respondenta w określonym kierunku. Mogą one wpływać na to, jak respondent rozumie pytanie lub jakie informacje dostarcza w odpowiedzi. W badaniach, gdzie ważna jest obiektywność, takie pytania są uważane za niepożądane. To dlatego, że mogą wpływać na wiarygodność wyników.

Odpowiedzi powinny być wzajemnie wykluczające. Odpowiedzi wzajemnie wykluczające się to takie, które nie nakładają się na siebie. Nie pozostawiają one miejsca na niejednoznaczność. W kontekście badań jest to kluczowy aspekt, który gwarantuje jednoznaczność i precyzję zebranych danych. Dzięki temu dane będą spójne i precyzyjne.

Zachęcanie respondentów do udziału w badaniach CAWI

Motywowanie respondentów jest kluczowe w badaniach CAWI. Warto oferować nagrody lub rabaty za udział w badaniu, lub za aktywność w panelu badawczym. Personalizowane zaproszenia również zwiększają zaangażowanie. Krótki czas potrzebny do wypełnienia ankiety też może być zachętą.

Ważne jest, by podkreślić wartość udziału w badaniu dla respondenta. Jest to kluczowe, aby zwiększyć zaangażowanie i chęć uczestnictwa. Oto kilka sposobów, jak można to osiągnąć:

 • wyjaśnienie celu badania, informowanie respondentów, dlaczego ich opinie są ważne,
 • podkreślenie unikalności ich opinii,
 • oferowanie nagród lub korzyści,
 • gwarancja anonimowości,
 • oraz szacunek dla respondenta, poprzez podanie orientacyjnego czasu potrzebnego na wypełnienie ankiety.

Prywatność i bezpieczeństwo danych w badaniach CAWI

Badacze muszą stosować odpowiednie zabezpieczenia technologiczne. Respondenci powinni być informowani o celu zbierania danych. Ważne jest, by nie zbierać niepotrzebnych informacji. Gwarancja anonimowości zwiększa zaufanie respondentów.

Przyszłość badań CAWI

Przyszłość badań CAWI jest bardzo obiecująca. Rozwój technologii i coraz większy dostęp do internetu sprawiają, że badania te stają się coraz bardziej popularne. Możemy spodziewać się, że ta metoda będzie coraz częściej wykorzystywana w przyszłości.

Wpływ nowych technologii na badania CAWI

Rozwój technologii ma ogromny wpływ na badania CAWI. Dzięki nowym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja, badania CAWI zyskują na precyzji. Mogą stać się jeszcze bardziej efektywne. Na przykład, sztuczna inteligencja może pomóc w analizie odpowiedzi na pytania otwarte. To obecnie jedno z wyzwań w badaniach CAWI.

Kierunki ewolucji badań CAWI

Wykorzystanie technologii mobilnych

Jednym z możliwych kierunków ewolucji badań CAWI jest wykorzystanie technologii mobilnych. Coraz więcej osób korzysta z internetu na swoich smartfonach. Badania CAWI mogą być łatwo dostosowane do tego formatu. Dzięki temu, badania CAWI mogą dotrzeć do jeszcze większej liczby respondentów.

Badania CAWI w mediach społecznościowych

Innym kierunkiem, w którym mogą podążać badania CAWI, jest wykorzystanie mediów społecznościowych. Platformy takie jak Facebook czy Instagram mogą być idealnym miejscem do przeprowadzania badań CAWI. Dzięki temu badania mogą dotrzeć do jeszcze szerszej grupy docelowej.

Interaktywność w badaniach CAWI

Badania CAWI mogą także stać się bardziej interaktywne. Pytania mogą być prezentowane w bardziej angażujący sposób, na przykład za pomocą filmów czy animacji. To może zwiększyć zaangażowanie respondentów i poprawić jakość odpowiedzi.

Analiza danych w badaniach CAWI

Rozwój technologii może także wpłynąć na sposób, w jaki są analizowane dane z badań CAWI. Dzięki technologii analiza danych może stać się szybsza i bardziej precyzyjna. To może pomóc firmom szybciej i lepiej zrozumieć swoją grupę docelową.

FAQ

Co oznacza skrót CAWI i jakie jest jego tłumaczenie na język polski?

CAWI to skrót od angielskiej nazwy „computer assisted web interview”. W tłumaczeniu na język polski oznacza „wywiad wspomagany komputerowo”.

W jakim celu stosuje się badania CAWI?

Badania CAWI służą do przeprowadzania ankiet za pośrednictwem internetu. Sprawia to, że są one szybkie, wygodne i kosztowo efektywne.

Jakie urządzenia są potrzebne do przeprowadzenia badania CAWI?

Do przeprowadzenia badania CAWI wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do Internetu. Może być to zarówno komputer, jak i urządzenia mobilne.

Jakie są główne zalety badań CAWI?

Zalety badań CAWI to między innymi dostępność i elastyczność. Także niski koszt, szybkość realizacji oraz brak wpływu ankietera na wyniki.

Czy badania CAWI są anonimowe?

Tak, firmy badawcze takie, jak Opinia24 zapewniają respondentom pełną anonimowość. Daje to poczucie swobody i komfortu podczas udzielania odpowiedzi.

Podsumowanie

Metoda CAWI (Computer Assisted Web Interview) to technika badawcza polegająca na przeprowadzaniu ankiet przez internet. Jest to wygodne, szybkie i ekonomiczne rozwiązanie, które stało się jednym z najpopularniejszych sposobów badania rynku.

Główne zalety metody CAWI to: elastyczność i dostępność, niskie koszty oraz szybkość realizacji badania.

Przy wyborze agencji do realizacji ankiety CAWI warto zwrócić uwagę na:

 • status panelu,
 • sposób rekrutacji,
 • metody weryfikacji respondentów
 • oraz technologie używane przez agencję.

Ważne jest również doświadczenie agencji oraz rekomendacje innych klientów.

W procesie badania CAWI kluczowe etapy to:

 • projektowanie ankiety,
 • dobór próby,
 • rekrutacja respondentów,
 • zbieranie danych
 • oraz analiza wyników.

Dobre praktyki w badaniach CAWI polegają na tworzeniu jasnych i zrozumiałych pytań. Także na zachęcaniu respondentów do udziału oraz dbaniu o prywatność i bezpieczeństwo danych.

Przyszłość badań CAWI jest obiecująca, z uwagi na rozwój technologii i coraz większy dostęp do internetu. Możliwe kierunki ewolucji to:

 • wykorzystanie technologii mobilnych,
 • badania w mediach społecznościowych,
 • większa interaktywność
 • oraz zaawansowana analiza danych.