badania

jak się patrzy

CATI

Badania telefoniczne to obecnie jedna z najważniejszych technik badawczych. Powołując się na aktualne badania UKE w zasięgu telefonii mobilnej pozostaje ponad 90% Polaków! To sprawia, że badania CATI pozostają wciąż najbardziej uniwersalnym sposobem dotarcia do respondentów.

Nasze CATI to mix pracy zdalnej i wywiadów realizowanych z własnego studia.

W naszym portfolio posiadamy powiązane z tą techniką produkty, które jak Radar pozwalają m. in. na szybkie i tanie dotarcie do trudno osiągalnych grup (penetracja nawet 1%) lub zrealizowanie ekspresowego sondażu na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

CATI jest naszą wizytówką, to odzwierciedlenie kultury naszej pracy. Tutaj wszystko się zaczęło.

Z ogromną satysfakcją opowiadamy naszym partnerom o naszych możliwościach w dziedzinie badań telefonicznych. Nasze CATI to blisko 500 ankieterów i 7 doświadczonych Liderów projektów. To ponad 300 tysięcy zrealizowanych wywiadów rocznie. To gwarancja realizacji terminowej i utrzymania wysokich standardów jakości.

Badania CATI - jak metoda CATI sprawdza się w praktyce?

Co to jest CATI?

CATI to skrót od angielskiej nazwy computer-assisted telephone interviewing. Jest to metoda badawcza polegająca na prowadzeniu wywiadu za pomocą telefonu. Badania CATI realizuje się przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Automatyzuje ono proces nawiązywania połączeń i zapisywania wywiadu.

Ankieter zapisuje odpowiedzi respondentów przy użyciu komputera. Odpowiedzi są następnie rejestrowane w formie elektronicznej. Ułatwia to łączenie i analizę danych.

Oprogramowanie wybiera numery telefonów z bazy danych. Numery te są każdorazowo losowane.

Wyniki badania metodą CATI mogą natychmiast trafić do dalszych analiz.

Badania CATI są obecnie jedną z najbardziej uniwersalnych metod badania rynku. Co roku w zasięgu sieci mobilnej znajduje się ponad 90% Polaków. Oznacza to, że w ramach projektu możliwe jest wnioskowanie na populację generalną. Z powodzeniem można prowadzić również badania w wąskich, specjalistycznych grupach respondentów (np. lekarze, robotnicy, przedsiębiorcy etc.). 

Zalety i ograniczenia badania CATI

Wielu klientów agencji badawczych korzysta z tej metody. Firmy doceniają jej rzetelność. Dodatkowo realizacja badań CATI jest atrakcyjna kosztowo, w porównaniu do innych metod. Decydując się na zaangażowanie środków w badania rynku, należy rozważyć korzyści i ograniczenia poszczególnych metod.

Zalety badania CATI

 • Szeroki zasięg dotarcia – możliwość zbierania opinii różnych grup społecznych
 • Są efektywne kosztowo, zwłaszcza w porównaniu z wywiadami tradycyjnymi F2F
 • Oferują możliwość szybkiej realizacji
 • Realizacja badania na dużej próbie w krótkim czasie
 • Możliwość zadania wielu pytań w ramach jednego wywiadu
 • Rzetelność uzyskanych wyników badania dzięki łatwej kontroli nad przebiegiem projektów
 • Ankieter czuwający nad poprawnym sposobem zadawania pytań badania opinii
 • Możliwość uzyskania informacji zwrotnej o przebiegu wywiadów
 • Uchwycenie zmian trendów w powtarzalnych projektach np. co roku

Ograniczenia i alternatywy dla badania CATI

 • Brak możliwości dołączenia do pytań grafik, filmów, konceptów od klientów
 • Ograniczona możliwość wykonania popularnych wśród klientów analiz (takich jak Conjoint i Maxdiff)
 • Wpływ ankietera podczas wywiadu na opinie respondenta
 • Badania metodą CATI często mylone są z marketingiem

Wywiady telefoniczne przeprowadzane są w Polsce od ponad 3 dekad. W tym czasie nastąpiły istotne zmiany technologiczne, wraz z którymi rozwinęły się badania rynku. Obecnie istnieje wiele sposobów przeprowadzania wywiadów / ankiet, jednak jak co roku królują trzy podstawowe metody badania. CATI jest jedną z nich. Pozostałe to CAWI i F2F.

Badania CAWI są obecnie najczęściej wybierane przez klientów w Polsce. Metoda ta charakteryzuje się wykorzystaniem paneli internetowych. Do paneli dobrowolnie zapisują się uczestnicy, by wypełniać ankiety. Badania CAWI są bardzo elastyczne w zakresie tworzenia elektronicznego kwestionariusza ankiety. Przy wciąż jednak ograniczonym dostępie do Internetu, badania te nie gwarantują pełnej losowości próby. To przekłada się na brak pełnego odzwierciedlenia wyników w skali całego kraju. 

Badania F2F mają dużo dłuższe tradycje niż badania telefoniczne. Łączą cechy badań telefonicznych i internetowych. Losowość i szeroki zasięg dotarcia do respondentów z możliwością stworzenia rozbudowanego kwestionariusza ankiety. W takich projektach musimy jednak liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami i dłuższym terminem pozyskiwania danych.

Jak wybrać agencję do realizacji badania metodą CATI?

Istnieje kilka uniwersalnych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze agencji. Jeśli chciałbym zrealizować badania metodą CATI, zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

A. Posiadane certyfikaty

Program Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) jest tzw. „muszę mieć” dla agencji realizujących badania telefoniczne w Polsce. Certyfikat wskazuje najwyższą jakość postępowania agencji w procesie zbierania informacji. Dotyczy on wszystkich projektów firmy dla danej techniki. Certyfikat przyznawany jest co roku.

Standard ISO 20252 wdrażany przez firmy, w których realizowane są badania rynku. Gwarantuje on, podobnie jak PKJPA, wysoki standard przeprowadzenia wywiadów – dobrą jakość wyników. Aktualizacja certyfikatu może odbywać się każdego roku.

B. Doświadczenie

Należy poszukać informacji o ostatnio zrealizowanych projektach. Najlepiej z ostatniego roku. Rekomendacja danej firmy przez innych klientów jest niezwykle ważna.  Powinna dać nam poczucie, że powierzamy realizację wywiadów w dobre ręce. Rozpisując przetarg warto poprosić o wykazanie doświadczenia w realizacji wywiadów daną techniką w określonym czasie. 

C. Systemy

Warto zasięgnąć opinii w jaki sposób zorganizowany jest proces zbierania danych dla badania CATI. Czy jest on taki sam dla różnych klientów? Poszukujemy rozwiązań dedykowanych, jednak w przypadku badań rynku oczekujemy standardów – powinien istnieć systemowy program kontroli jakości.

D. Liczby

Dane, na które powinniśmy zwrócić uwagę przed zleceniem badań do danej agencji:

 • liczba wywiadów telefonicznych zrealizowanych w ostatnim roku,
 • liczba i struktura klientów,
 • liczba projektów realizowanych w ostatnim roku,
 • liczba ankieterów pracujących dla danej firmy.